Acadèmia de Matemàtiques i Ciències

El teu centre de reforç a Manresa

“Remember to look up at the stars and not down at your feet”

Stephen Hawking

Primària

• Cursos Ampliació de Mates i Ciències.

• Cursos de Reforç General.

• Classes Particulars.

Secundària

• Cursos Ampliació de Mates.

• Cursos de Ampliació de Ciència.

• Cursos de Reforç General i Particulars.

Batxillerat

• Cursos de Reforç General.

• Classes Particulars.

Universitat

• Cursos de Reforç Matemàtiques Universitàries.

• Classes de Reforç Física Universitària.

• Classes Particulars.

Benvinguts a un nou estil d'educació, un nou enfocament a la manera de plantejar les estratègies didàctiques, on el centre/focus està en els alumnes i els professors passen a un segon pla, les sessions deixen d'estar mesurades al mil·límetre sinó que es treballa en funció de l'estat emocional i energètic de l'alumne/a (Tony Schwarzt i Catherine McCarthy a Manage your energy, not your time).

Benvinguts a un nou estil d'educació, un nou enfocament a la manera de plantejar les estratègies didàctiques, on el centre/focus està en els alumnes i els professors passen a un segon pla, les sessions deixen d'estar mesurades al mil·límetre sinó que es treballa en funció de l'estat emocional i energètic de l'alumne/a (Tony Schwarzt i Catherine McCarthy a Manage your energy, not your time).

Mètode Merlino

És un mètode revolucionari creat per Michele Merlino que replanteja els conceptes clàssics d’ensenyament tradicional, és a dir, els alumnes passen a ser el centre de la sessió, no hi ha una estructura de sessió fixa, sinó molts possibles escenaris on pot derivar una sessió segons l’estat energètic i emocional dels alumnes, els errors es converteixen en motius d’aprenentatge.

1- Descobriment guiat: Consisteix a proposar problemes que poden no tenir solució, amb la finalitat que el binomi alumne/mestre descobreixin o indaguin sobre les possibles solucions.

2- Mètode Socràtic: Creat per l’il·lustre filòsof Socrates, consisteix en una combinació de preguntes adequades per despertar un coneixement subjacent a l’alumne/a.

3- Masterclass: Aquesta tècnica és la clàssica explicació que es dóna a les classes, on el mestre explica un concepte i els/les alumnes escolten, entenen i formulen preguntes.

Part (10 min): Es comenga la sessió amb un escalfament mental que prepara als alumnes per a l’aprenentatge.

Whole (35-40 min): En aquesta part plantegem diverses activitats en les que es treballa el contingut de la sessió pero amb diferents enfocaments que portarán a diversos escenaris segons els alumnes escullen.

Part (10-15 min): Plantegem jocs reals en els quals posem als alumnes en situacions reals o molt properes a la realitat i busquem l’aplicació del contingut de la sessió.

Postulats del Mètode Merlino

– Els estudiants són el centre de l’activitat.

– Els errors es converteixen en ponts a nous coneixements.

– El professor és un guia que de vegades no sap el camí.

– No hi ha una estructura fixa de sessió. Es plantegen diferents camins a un mateix coneixement.

– Les estratégies didáctiques estan basades en el métode inductiu.

– La qualitat a la feina s’imposa a la quantitat.

– Es prima la creativitat dels estudiants.

– El coneixement no és quantificable, no es quantifica la quantitat de coneixement adquirit per classe.

– Els estudiants són el centre de l’activitat.

– Els errors es converteixen en ponts a nous coneixements.

– El professor és un guia que de vegades no sap el camí.

– No hi ha una estructura fixa de sessió. Es plantegen diferents camins a un mateix coneixement.

– Les estratégies didáctiques estan basades en el métode inductiu.

– La qualitat a la feina s’imposa a la quantitat.

– Es prima la creativitat dels estudiants.

– El coneixement no és quantificable, no es quantifica la quantitat de coneixement adquirit per classe.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona