Classes de Reforç

“Don’t dream your life, but live your dream.”
Henry Ford

Classes de Reforç Escolar

Són els clàssics cursos de reforç pensats per alumnes que necessiten tenir un suport acadèmic i emocional.

En aquests cursos es treballa en funció de les necessitats dels alumne i es millora el seu rendiment acadèmic.

Estructura de la Sessió

L’estratègia didàctica es basa en l’atenció personalitzada i específica de cada alumnes. No es treballa una assignatura en particular, sinó que l’alumne és qui decideix el que necessita reforçar i a Merlino Academy ens adaptem a les necessitats.

L’estructura de la sessió és simple, es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones i els alumnes empren el temps de sessió en treballar els exercicis endarrerits de l’escola. Si és necessari els professors proveeixen continguts específics personalitzats creats per Merlino Academy.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona