Preparació Proves d'Accés GM i GS

“Don’t limit your challenges. Challenge your limits.”

Martonek Jr

Preparació Proves d'Accés

És un servei totalment específic i que s’adapta a les necessitats individuals dels alumnes. A Merlino Academy Manresa ens encarreguem de dissenyar els continguts específics per a cada alumne en funció de les seves necessitats acadèmiques i característiques emocionals.

Cursos d’Ampliació de Continguts

L’estratègia didàctica es basa en l’atenció personalitzada i específica de cada alumne. No es treballa una assignatura en particular, sinó que l’alumne és qui decideix el que necessita reforçar i a Merlino Academy ens adaptem a les necessitats.

L’estructura de la sessió és simple, es treballa en grups reduïts de màxim 6 persones i els alumnes empren el temps de sessió en treballar els exercicis endarrerits de l’escola. Si és necessari els professors proveeixen continguts específics personalitzats creats per Merlino Academy.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona