Secundària: Cursos i Classes

“Pure mathematics is, in its way, the poetry of logical ideas”
Albert Einstein

Cursos Ampliació de Mates

Són cursos específics de matemàtiques i ciències generals, en els quals es dona una base científic-matemàtica que afavoreix el desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes. Fomenten la ciència a través del pensament crític i la curiositat. Formem i inspirem a les pròximes generacions de científics/es, matemàtics, enginyers, etc.

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític a través del joc, l’humor i el rigor. Plantegem problemes matemàtics per resoldre conjuntament amb el professor/a (a vegades ni tan sols el professor/a no sabrà la resposta, és un descobriment conjunt), reflexionem sobre els problemes i expliquem el procés que hem tingut a l’hora d’estudiar el problema, donem una base matemàtica que servirà per arribar a la universitat amb solidesa,

 • Si els teus fills tenen passió per la ciència i/o les matemàtiques.
 • Si veus els teus fills amb una clara inclinació per a carreres científiques, donat que es veu molt clar que demostren aptituds i gran interès per les matèries de caràcter científic.
 • Si els teus fills demostren aptituds logicomatemàtiques i les vols estimular o potenciar.
 • Si els teus fills s’avorreixen a classe donada la seva facilitat en assignatures de caràcter lògic.
 • Si busques un complement a l’educació ordinària per a preparar als teus fills per futures carreres científiques.
 • Si has deixat de creure en l’educació general i creus que falta passió a les escoles.

Cursos de Ampliació de Ciència

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític a través del joc, l’humor i el rigor. Es plantegen problemes que els alumnes han de resoldre conjuntament amb els professors (a vegades ni tan sols el professor/a coneix la solució, és un descobriment conjunt). Plantegem fenòmens naturals a través d’experiments científics, els estudiem i en traiem conclusions (exemples com comprovar el principi d’Arquimedes, estudiem la meteorologia, els principis aerodinàmics amb avions de paper, etc.). Juguem amb jocs que estimulen el pensament lògic i creatiu (Escacs, Katamino, Tangram, etc).

Són cursos específics de ciències generals, en els quals es dona una base científic-matemàtica que afavoreix el desenvolupament acadèmic i personal dels alumnes. Fomenten la ciència a través del pensament crític i la curiositat. Formem i inspirem a les pròximes generacions de científics/es, matemàtics, enginyers, etc.

 • Si els teus fills tenen passió per la ciència i/o les matemàtiques.
 • Si veus els teus fills amb una clara inclinació per a carreres científiques, donat que es veu molt clar que demostren aptituds i gran interès per les matèries de caràcter científic.
 • Si els teus fills demostren aptituds logicomatemàtiques i les vols estimular o potenciar.
 • Si els teus fills s’avorreixen a classe donada la seva facilitat en assignatures de caràcter lògic.
 • Si busques un complement a l’educació ordinària per a preparar als teus fills per futures carreres científiques.

Cursos de Reforç General

Són cursos de reforç general escolar pensats per ajudar als alumnes en la seva evolució acadèmica. Es treballa conjuntament amb el currículum de continguts proveït pel departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, és a dir, completem la formació que no s’ha pogut fer a l’escola per afavorir el coneixement integral i de qualitat dels alumnes.

Com ho fem?

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític a través del joc, l’humor i del rigor. Es treballa en grups reduïts on els alumnes porten la seva feina de l’escola per a poder completar-la, els professors ofereixen suport, assessorament i avaluen la qualitat del treball realitzat pels alumnes durant la sessió. Els professors proposen continguts exclusius de Merlino Academy quan els alumnes acaben la seva feina de manera satisfactòria.

Es per a tu si….

Si els teus fills tenen algun tipus de dificultat en seguir el ritme escolar i necessiten algun tipus de suport.

Si vols fomentar l’hàbit d’estudi regular i potenciar les habilitats acadèmiques per afavorir el seu rendiment.

Si els teus fills s’avorreixen a classe donada la seva facilitat en assignatures de caràcter lògic.

Si busques un complement a l’educació ordinària per a preparar als teus fills per futures carreres científiques.

Classes Particulars

És un servei totalment específic i que s’adapta a les necessitats individuals dels alumnes. Treballem les tècniques d’estudi, tècniques de raonament i gestió emocional acadèmica. Assegurem l’augment del rendiment escolar.

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític a través del joc, l’humor i del rigor. A Merlino Academy Manresa ens encarreguem de dissenyar els continguts específics per a cada alumne en funció de les seves necessitats acadèmiques i característiques emocionals.

 • Si els teus fills tenen algun tipus de dificultat en seguir el ritme escolar i necessiten un suport integral i específic.
 • Si vols fomentar l’hàbit d’estudi regular i potenciar les habilitats acadèmiques per afavorir el seu rendiment.
 • Si els teus fills s’avorreixen a classe donada la seva facilitat en assignatures de caràcter lògic.
 • Si busques un complement a l’educació ordinària per a preparar als teus fills per futures carreres científiques.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona