Universitat: Cursos i Classes

“Don’t limit your challenges. Challenge your limits.”
Martonek Jr

Cursos de Reforç Matemàtiques Universitàries

Són cursos de reforç de Matemàtiques universitàries pensats per completar la base matemàtica necessària per al desenvolupament acadèmic en carreres científiques o tècniques. Aquest curs farà que siguis capaç de comprendre amb profunditat tots aquells conceptes matemàtics en la resolució de problemes o explicació de fenòmens naturals.

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític. Es treballa en grups reduïts, donant explicacions teòriques seguint la nostra metodologia, plantegem problemes per resoldre conjuntament, i es proposen exercicis individuals per ser resolts pels alumnes amb la supervisió dels professors.

  • Si estàs estudiant algun tipus de carrera científica o tècnica i necessites reforçar o ampliar la teva base matemàtica.
  • Si tens la sensació que mai podràs arribar a entendre bé el Càlcul.
  • Si t’agraden les mates i vols reforçar-te amb més profunditat.

Classes de Reforç Física Universitària

Són cursos de reforç de Física universitària en els que es treballen les assignatures troncals de física que es poden trobar en les diverses carreres científiques o tècniques. Els cursos s’estructuren en 4 blocs:

1-Termodinàmica
2-Mecànica i relativitat.
3-Mecànica d’ones i so
4-Electromagnetisme

Aquests cursos funcionen sota demanda.

Seguim la metodologia Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític. Es treballa en grups reduïts, donant explicacions teòriques seguint la nostra metodologia, fem comprovacions experimentals per comprendre els conceptes físics (per exemple comprovem el principi d’Arquimedes amb experiments), és a dir, comprovem de primària mà les teories científiques que estudiem, plantegem problemes per resoldre conjuntament, es proposen exercicis individuals per ser resolts pels alumnes amb la supervisió dels professors, oferim suport audiovisual que ajuda a visualitzar els conceptes teòrics (vídeos i animacions exclusives de Merlino Academy o altres creadors).

  • Si estàs estudiant algun tipus de carrera científica o tècnica i necessites reforçar o ampliar la teva base de Física.
  • Si tens la sensació que no ets capaç d’entendre la Física.
  • Si la teva base científica no és adequada pel nivell en el qual et trobes.
  • Si t’agrada la Física i vols reforçar-te amb més profunditat.

Classes Particulars

És un servei totalment específic i que s’adapta a les necessitats individuals dels alumnes. Treballem les tècniques d’estudi, tècniques de raonament i gestió emocional académica. Assegurem l’augment del rendiment escolar.

Com ho fem?

Seguim la metodología Merlino. Les classes són divertides, inspiradores, es fomenta el pensament crític a través del joc, l’humor i del rigor. A Merlino Academy Manresa ens encarreguem de dissenyar els continguts específics per a cada alumne en funció de les seves necessitats acadèmiques i característiques emocionals.

Es per a tu si….

Si estàs travessant dificultats en les assignatures científiques o matemàtiques.
Si necessites reforçar la teva base de manera intensiva.
Si vols ampliar els teus coneixements per afavorir el teu progrés en assignatures futures.

Si estàs en situació desesperada de cara a alguna assignatura i necessites un pla de xoc per poder aprovar.

Contacte

Telèfon

+34 676 16 76 96

Email

info@merlinoacademy.cat

Direcció

C/ Pompeu Fabra 13, planta 2, porta 5. 08242 Manresa, Barcelona